Zcarnivore

Zcarnivore

Đánh giá

Pizza 4 loại thịt: xúc xích Ý khô cay, xúc xích heo, thịt giăm bông, thịt hun khói sốt marinara phủ pho mát Mozarella và lá thơm oregano


127,000 VNĐ

Đánh giá

Nhận xét của bạn về sản phẩm này