Chính sách đổi trả và hoàn tiền

Điều kiện đổi/trả hàng:

Sau khi gửi xác nhận đơn hàng, vui lòng làm theo những hướng dẫn sau nếu bạn muốn HỦY ĐƠN HÀNG:

(*) Nếu bạn chọn GIAO HÀNG:

- Giao hàng ngay: gọi đến cửa hàng đã chọn để hủy đơn hàng ngay lập tức

- Giao hàng theo thời gian đã chọn: gọi đến cửa hàng đã chọn để hủy đơn hàng 30 phút trước thời gian đơn hàng của bạn được giao

(*) Nếu bạn chọn ĐẾN MANG VỀ:

- Đến mang về ngay: gọi đến cửa hàng đã chọn để hủy đơn hàng ngay lập tức

- Đến mang về theo thời gian đã chọn: gọi đến cửa hàng đã chọn để hủy đơn hàng 20 phút trước thời gian đơn hàng của bạn được mang về 

Cách duy nhất để khách hàng hủy đơn hàng là gọi trực tiếp đến cửa hàng đã chọn. Vui lòng gọi 1900 6442