Chính sách thanh toán

Các hình thức thanh toán

Khách hàng có thể lựa chọn các hình thức thanh toán sau để thanh toán cho đơn hàng của mình khi mua sản phẩm trên website Zpizza:

 1.1 Thanh toán trả trước: là hình thức thanh toán trực tuyến mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng, bao gồm:

 (i) Mã giảm giá (Gift Code);

 1.2 Thanh toán trả sau: là hình thức mà khách hàng sử dụng để thanh toán cho đơn hàng khi nhân viên Zpizza giao hàng, bao gồm:

 (i) Tiền mặt;

2. Chi tiết các hình thức thanh toán

PHÂNLOẠI

CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN ĐƯỢC CHẤP NHẬN

SỐ LẦN SỬ DỤNG TỐI ĐA CHO 1 ĐƠN HÀNG

CHI TIẾT

ĐIỀU KIỆN ĐỂ THANH TOÁN ĐƯỢC CHẤP NHẬN

Trả trước

Mã giảm giá (Gift/Coupon Code)

1 mã/ 1 lần

Mã giảm giá được tạo từ hệ thống quản lý của ZPizza

Mã còn trong thời gian sử dụng và có giá trị thanh toán lớn hơn 0 đồng

Trả sau Thanh toán bằng tiền mặt

1 lần

Thu tiền mặt khi giao hàng

Tiền Việt Nam Đồng thật và đủ tiêu chuẩn lưu thông theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

3. Quy định áp dụng thanh toán

3.1 Thanh toán trả trước:

Thanh toán trả trước được áp dụng cho tất cả khách hàng của ZPizza sử dụng các hình thức thanh toán trả trước được chấp nhận.

3.2 Thanh toán trả sau:

 (i) Thanh toán trả sau được áp dụng cho các khách hàng đã được định danh thông thường và định danh đặc biệt theo Chính sách định danh của ZPizza, sử dụng các hình thức thanh toán trả sau được chấp nhận.
 (ii) Thanh toán trả sau không được áp dụng cho các trường hợp sau:

o - Khách hàng chưa được định danh.

o - Khách hàng định danh thông thường đặt đơn hàng giá trị trên 10 triệu đồng.