MEAT CALZONE

MEAT CALZONE

Đánh giá

BÁNH CALZONE THỊT PHỦ SỐT MARINARA, PHO MÁT MOZZARELLA, XÚC XÍCH HEO, XÚC XÍCH CAY VÀ NẤM


117,000 VNĐ

Đánh giá

Nhận xét của bạn về sản phẩm này