PIZZA ĐÔNG LẠNH - BÒ TERIYAKI

PIZZA ĐÔNG LẠNH - BÒ TERIYAKI

Đánh giá

Pizza đông lạnh vị Bò teriyaki

Thành phần: Pizza bò Mỹ sốt Teriyaki kiểu Nhật phủ pho mát Mozzarella, pho mát Boccocini, cần Mỹ


110,000 VNĐ

Đánh giá

Nhận xét của bạn về sản phẩm này