Tráng miệng

Panna cotta with passion fruit

Đánh giá

Bánh panna cotta chanh dây

SKU: panacotta

Trạng thái: Sẵn sàng

29.000

29.000

Chi tiết sản phẩm

Chi tiết

Bánh panna cotta chanh dây

Đánh giá

Nhận xét sản phẩm này