Tráng miệng

CHOICE OF ICE CREAM (1 SCOOP)

Đánh giá

Lựa chọn kem theo vị (1 scoop) : sôcôla, vani, dâu

SKU: wt-7

Trạng thái: Sẵn sàng

19.000

19.000

Chi tiết sản phẩm

Chi tiết

Lựa chọn kem theo vị (1 scoop) : sôcôla, vani, dâu

Đánh giá

Nhận xét sản phẩm này