Salad

Pear& Gorgonzola salad

Đánh giá

Rau xanh trộn với sốt balsamic, lê tươi, pho mát gorgonzola, hạt điều tẩm đường

SKU: pear-salad

Trạng thái: Sẵn sàng

129.000

129.000

Chi tiết sản phẩm

Chi tiết

Rau xanh trộn với sốt balsamic, lê tươi, pho mát gorgonzola, hạt điều tẩm đường

Đánh giá

Nhận xét sản phẩm này