Pizza Mua 1 Tặng 1 - Thứ 4

Teriyaki beef pizza

Đánh giá

SKU: pizza-181

Trạng thái: Sẵn sàng

Price From:
139.000

S - 139.000

M - 199.000

L - 319.000

Đánh giá

Nhận xét sản phẩm này