Pizza

greek

(1 Nhận xét)

SKU: greek-pz

Trạng thái: Sẵn sàng

Price From:
79.000

S - 79.000

M - 119.000

L - 229.000

1 customer reviews

1 bài viết

10 trên trang
  1. Bánh ngon

    Review by Anh Vũ (Viết ngày November 25, 2015)

    Cố gắng phát huy nhé

1 bài viết

10 trên trang

Nhận xét sản phẩm này