Pizza truyền thống

Pizza truyền thống

 • MARGHERITA

  MARGHERITA

  Price From:
  69K

  S - 69K

  M - 109K

  L - 149K

  Pizza với sốt cà chua phủ pho mát mozzarella
 • HAM AND PINEAPPLE

  HAM AND PINEAPPLE

  Price From:
  79K

  S - 79K

  M - 129K

  L - 229K

  Pizza phủ pho mát mozzazella với sốt cà chua, thịt nguội và dứa
 • SAUSAGE & MUSHROOM

  SAUSAGE & MUSHROOM

  Price From:
  89K

  S - 89K

  M - 139K

  L - 249K

  Pizza phủ pho mát mozzazella với sốt cà chua, nấm, xúc xích heo và lá oregano
 • PREMIUM PEPPERONI

  PREMIUM PEPPERONI

  Price From:
  89K

  S - 89K

  M - 159K

  L - 269K

  Pizza phủ pho mát mozzazella với sốt cà chua và xúc xích Ý khô cay

4 bài viết