Pizza

Pear & Gogonzola Pizza

Đánh giá

Pizza mộc với lê quả, cỏ xạ hương, phủ hai loại phô mát mozzarella và gogonzola

SKU: pizza-207

Trạng thái: Sẵn sàng

169.000

169.000

Chi tiết sản phẩm

Chi tiết

Pizza mộc với lê quả, cỏ xạ hương, phủ hai loại phô mát mozzarella và gogonzola

Đánh giá

Nhận xét sản phẩm này