Pizza

Home made cured salmon - cỡ M

Đánh giá

Cá hồi muối sốt kem pho mai, hành tây, thì là, nụ bạch hoa

SKU: pz-177

Trạng thái: Sẵn sàng

199.000

199.000

Chi tiết sản phẩm

Chi tiết

Cá hồi muối sốt kem pho mai, hành tây, thì là, nụ bạch hoa

Đánh giá

Nhận xét sản phẩm này