Pizza Mua 1 Tặng 1 - Thứ 4

ZCARNIVORE

Đánh giá

Pizza phủ pho mát mozzarella với sốt marinara, xúc xích Ý khô cay, xúc xích heo, thịt giăm bông,
thịt hun khói và lá thơm oregano

SKU: pizza-016

Trạng thái: Sẵn sàng

Price From:
129.000

S - 129.000

M - 189.000

L - 309.000

* Yêu cầu nhập thông tin

Chi tiết sản phẩm

Chi tiết

Pizza phủ pho mát mozzarella với sốt marinara, xúc xích Ý khô cay, xúc xích heo, thịt giăm bông, thịt hun khói và lá thơm oregano

Đánh giá

Nhận xét sản phẩm này