Mỳ ý

SPAGHETTI NAPOLITANA

Đánh giá

Mỳ Ý xào với sốt Napoli và pho mát parmesan

SKU: pasta-01

Trạng thái: Sẵn sàng

99.000

99.000

Chi tiết sản phẩm

Chi tiết

Mỳ Ý xào với sốt Napoli và pho mát parmesan

Đánh giá

Nhận xét sản phẩm này