Mỳ ý

SPAGHETTI MEATBALL

Đánh giá

Mỳ Ý với sốt Napoli, thịt bò viên và pho mát parmesan

SKU: pasta-04

Trạng thái: Sẵn sàng

129.000

129.000

Chi tiết sản phẩm

Chi tiết

Mỳ Ý với sốt Napoli, thịt bò viên và pho mát parmesan

Đánh giá

Nhận xét sản phẩm này