Mỳ ý

SPAGHETTI CARBONARA

Đánh giá

Mỳ Ý với sốt kem, thịt hun khói, lòng đỏ trứng, hành tây và pho mát parmesan

SKU: pasta-03

Trạng thái: Sẵn sàng

119.000

119.000

Chi tiết sản phẩm

Chi tiết

Mỳ Ý với sốt kem, thịt hun khói, lòng đỏ trứng, hành tây và pho mát parmesan

Đánh giá

Nhận xét sản phẩm này