Mỳ ý

SPAGHETTI BOLOGNAISE

Đánh giá

Mỳ Ý với sốt thịt bò xay và pho mát parmesan

SKU: rus-04

Trạng thái: Sẵn sàng

109.000

109.000

Chi tiết sản phẩm

Chi tiết

Mỳ Ý với sốt thịt bò xay và pho mát parmesan

Đánh giá

Nhận xét sản phẩm này