Mỳ ý

CHICKEN FETTUCINI PESTO

Đánh giá

Mỳ dẹt với sốt húng tây, nấm hương, thịt lườn gà nướng và pho mát parmesan

SKU: pasta-05

Trạng thái: Sẵn sàng

139.000

139.000

Chi tiết sản phẩm

Chi tiết

Mỳ dẹt với sốt húng tây, nấm hương, thịt lườn gà nướng và pho mát parmesan

Đánh giá

Nhận xét sản phẩm này