Mỳ ý

Baked beef lasagna

Đánh giá

Mỳ Lasagna sốt bò băm phủ phô mai bỏ lò

SKU: lasagna

Trạng thái: Sẵn sàng

139.000

139.000

Chi tiết sản phẩm

Chi tiết

Mỳ Lasagna sốt bò băm phủ phô mai bỏ lò

Đánh giá

Nhận xét sản phẩm này