Khuyến mại

Festive pack (6 Người)

Đánh giá

01 Italian Rustica Meatball/ 01 Garlic Shrimp
01 Mỳ Ý Bolognaise
01 Nasi Goreng
01 ZBQ Salad
06 Bánh mì bơ tỏi

SKU: mp4

Trạng thái: Sẵn sàng

349.000

349.000

Chi tiết sản phẩm

Chi tiết

01 Italian Rustica Meatball/ 01 Garlic Shrimp 01 Mỳ Ý Bolognaise 01 Nasi Goreng 01 ZBQ Salad 06 Bánh mì bơ tỏi

Đánh giá

Nhận xét sản phẩm này