Khuyến mại
Hot
Festive Pack (2 Người)

Festive Pack (2 Người)

Đánh giá

01 Calzone (Hải Sản/ Thịt/ Chay) – Xúc xích Nấm
02 Súp (Bí Ngô/ Gà Nấm)
01 Khoai tây chiên

SKU: mp6

Trạng thái: Sẵn sàng

179.000

179.000

Chi tiết sản phẩm

Chi tiết

01 Calzone (Hải Sản/ Thịt/ Chay) – Xúc xích Nấm 02 Súp (Bí Ngô/ Gà Nấm) 01 Khoai tây chiên

Đánh giá

Nhận xét sản phẩm này