Feedback
Sign–in to send Feedback.
Comment

Items 6 to 6 of 6 total

5 per page
  1. 1
  2. 2
  • Hồng Thị Thương
    - Zpizza Xuân Thủy, Hà Nội, Việt Nam

    Giao hàng nhanh, đúng giờ. món ăn còn nóng. Thái độ phục vụ của nhân viên và người giao hàng thân thiện. Khách hàng cảm thấy thoải mái và có ấn tượng tốt. --nhận xét lần đầu sử dụng dịch vụ