Khuyến mại

Lò đốt củi sẽ tạo cho bạn một hương vị khói thơm ngon, trong khi lò đốt gas có nhiệt độ lý tưởng nhanh hơn (lý tưởng là từ 400 độ đến 500 độ) và do đó thêm tiện lợi, mà không ảnh hưởng quá nhiều đến hương vị.

1 bài viết