8 cách quàng khăn cho thời tiết vào thu

1. Phong cách Châu Âu

2. Quàng ngang trước ngực

3. Thắt nút kiểu Ý

4. Thắt nút kiểu Pháp

5. Thắt bím

 

6. Thắt nút ẩn

7. Phóng khoáng

8. Sử dụng như áo choàng với chiếc khăn oversized

 

 

Nguồn: brightside.me